HIPP Background
Voorwaarden
HIPP werkt volgens een arbeidsovereenkomst die voorafgaand aan de indiensttreding besproken wordt. Hierin zijn alle geldende voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het samenwerkingsverband in de ruimste zin des woords.

Inlenersvoorwaarden
HIPP werkt volgens een inlenersovereenkomst die voorafgaand aan een opdracht besproken wordt. Hierin zijn alle geldende voorwaarden vermeld die betrekking hebben op de opdracht. Zo komen niet alleen de betalingsvoorwaarden, de aansprakelijkheid en de facturering aan bod, maar tevens het uurtarief en de bereikbaarheid. De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.