Voorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

HIPP-Uitzendgroep werkt volgens een arbeidsovereenkomst die voorafgaand aan de indiensttreding besproken wordt. Hierin zijn alle geldende voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het samenwerkingsverband in de ruime zin des woords.

Inlenersvoorwaarden

HIPP-Uitzendgroep werkt volgens een inlenersovereenkomst die voorafgaand aan een opdracht besproken wordt. Hierin zijn alle geldende voorwaarden vermeld die betrekking hebben op de opdracht. Zo komen niet alleen de betalingsvoorwaarden, de aansprakelijkheid en de facturering aan bod, maar tevens het uurtarief en de bereikbaarheid. De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.